Evenementen

15de eeuws Colin Kendal Tornooi Aarschot

7 & 8 april 2018

Beste Reenactors,

Tijdens het weekend van 7 en 8 april 2018 organiseren wij het “Colin Kendal Tornooi Aarschot” voor de tiende (10 !!!) keer. Het zou ons plezieren u ook te mogen ontvangen.

Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen indien u erbij kan kunnen zijn. Wij rekenen op uw talrijke opkomst. Het Tornooi zal doorgaan op het domein Elzenhof, Nieuwland 3 te 3200 Aarschot. We vragen we om in authentieke kledij
aanwezig te zijn. Handelaars zijn meer dan welkom om hun middeleeuwse koopwaar aan de man te brengen.
Groepen die ‘s avonds iets bijzonder willen opvoeren of presenteren dienen dit op voorhand te melden.

We hopen u te ontmoeten op Het Colin Kendal tornooi.
In bijlage vindt u het reglement en inschrijvingsformulier voor het tornooi. Graag hadden wij zo vlug mogelijk antwoord om alles in goede banen te leiden. Uiterste inschrijvingsdatum is 28/01/2018. De inschrijving dient tegen uiterlijk 28/02/2018 betaald te worden. De Orde van de Hagelanders als organiserende partij behoudt zich het recht voor elke inschrijving aan haar uiteindelijke goedkeuring te onderwerpen.

De wegbeschrijving: nieuwland 3, 3200 Aarschot. U kunt deze terugvinden op de internetsite van de Orde van de Hagelanders vzw www.hagelanders.be of via de gebruikelijke routeplanner-sites (bv. www.maporama.com

Voor meer informatie kan je ons steeds contacteren op het nr. 0032 (0)16 56 16 07 of GSM 00 32 (0)495 53 02 21 of via e-mail: ivonne.janssens@skynet.be

 


Inschrijvingsformulier

  Ja, wij bevestigen onze deelname aan de tornooi bij Aarschot voor de volgende dagen:

  (gelieve aan te duiden)

 7  April 

 8 April

 

Groepsnaam/ Naam van de Handelaar ……………………………………....….

 Contactadres/ Contactpersoon/ Tel. / E-mail/ Website: ………………………………………………………

………………………………………………………

 

Namen en adres van alle deelnemers …………………..
boogschutters……………………

Aantal authentieke tenten: ……………..
Hoeveel m2 heeft u nodig? ……………………………

Aantal balen stro: ……………alleen om te slapen

 

Bemerkingen & wensen van uwentwege

……………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………. ……………………………………………..

Copy van verzekering sturen naar : Orde van de Hagelanders P/A Janssens Ivonne, Nieuwland 3, B 3200 Aarschot

Ik/ wij hebben bijgevoegd reglement gelezen en engageer me / engageren ons tot het respecteren ervan. Ik/ wij bevestig(en) dat alle actieve deelnemers over een geldige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering beschikken.

Datum Naam en handtekening van de verantwoordelijke

 

  Ontheffing van de individuele verantwoordelijkheid (zo nodig te kopiëren)

Ik, ondergetekende………………………………………wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige kind ………………………………………onthef de eigenaars van het terrein en de organisatoren van alle verantwoordelijkheid bij een ongeval dat zich zou voordoen door toedoen van de minderjarige tijdens de Veldslag bij Aarschot georganiseerd op het Domein “Elzenhof” tussen 6 en 9 April. Ik verklaar bovendien alle verantwoordelijkheid en schadeloosstelling op te nemen ten overstaan van personen of goederen voortvloeiend uit de deelname van de minderjarige en het gebruik van zijn uitrusting door hemzelf of door derden.Inlichtingenblad

Praktisch

Spoiler: Highlight to view

Op het programma staat: Wedstrijd fieldshooting (min. 12 jaar).  De namen van de deelnemers voor het fieldshooting moeten samen met de inschrijving op voorhand doorgegeven worden.

Dit evenement gaat door zonder publiek. Daarom vragen wij om te delen in de onkosten: voor wc’s, hout, water, stro. Alle deelnemers aan het kampement betalen 10 euro; kinderen tot en met 11 jaar zijn gratis. De inschrijving aan de wedstrijden is enkel geldig NA het doorgeven van de namen en de tijdige betaling!

Aan de handelaars wordt geen 10 euro gevraagd, maar om sponsorship met een prijs voor de deelnemers aan de fieldshooting; indien deze prijs op voorhand wordt doorgegeven (eventueel met foto) zorgen we ervoor dat dit op de site komt.

De betaling kan via overschrijving op het rekeningnummer:
IBAN : BE 36-0682-1494-7781 BIC CODE:GKCCBEBB

Programma

Spoiler: Highlight to view

Al op 6 april vanaf 11 uur kan u uw je tenten opzetten in het park van het “Domein Elzenhof” Nieuwland 3, 3200 Aarschot. Voor de reenactors is er een gesloten parking op het terrein van de aanpalende school voorzien. Ook mobilhomes kunnen daar voor de duur van de manifestatie geïnstalleerd worden.

Stro (alleen om te slapen), water en brandhout zijn voldoende beschikbaar. In het kasteel kunnen de reenactors beschikken over warme douches en wc’s. Diegenen die dit wensen, kunnen ‘s morgens(tot 10 uur) gratis koffie, en chocomelk verkrijgen.
U kan blijven tot maandag morgen 9 april.

Vrijdag,6 april: Opbouw van het kamp. Ontvangst van de deelnemers vanaf 11 uur. Aanmelding aan het secretariaat bij de ingang, waar de plaats toegewezen wordt.

zaterdag, 7 april:
Boogschieten
11 00 Boogschieten: Samenkomst in het bos voor de uitleg van de fieldshooting voor iedere deelnemer (of 1 vertegenwoordiger per gezin!), onmiddellijk gevolgd door verdeling in groepen en start van de wedstrijd (geen vrije oefening)
17 00 Boogschieten: Einde dag 1, tellen van punten en inleveren

Zondag 8 april:
11 00 Boogschieten: Begin van de fieldshooting wedstrijd
15 00 Boogschieten: Einde dag 2, tellen van punten en inleveren

Prijsuitreiking
17:00 Aan de biertent

Maandag 9 april:
Afbraak van het kamp. De laatste deelnemers verlaten het terrein om 12 uur.

De kampeerplaatsen dienen netjes achtergelaten te worden.

Reglement

Spoiler: Highlight to view

Dit reglement geldt voor alle deelnemers aan het kampement en het tornooi, op het domein “Elzenhof“ in Aarschot op 7 en 8 april 2018.

Aankomst en vertrek

Vanaf vrijdag 6 april kunnen de tenten al opgezet worden. Aanmelding aan het secretariaat, waar de plaats toegewezen worden.
Alle tenten dienen afgebroken te zijn voor maandag 12 uur. De kampeerplaatsen dienen netjes achtergelaten te worden.

Kampvuur

het kampvuur dient in een vuurbak te gebeuren. Kampvuren worden nooit zonder toerzicht gelaten

Parking

auto's mogen zich enkel op het terrein, d.w.z. ENKEL DE VERHARDE WEGEN, bevinden voor het uitladen en inladen, en dit beperkt in de tijd (maximum 1 of 2 uur?). Indien auto's langer moeten blijven staan, moet hiervoor toestemming aan het secretariaat gevraagd worden. Zoals opgelegd door het stadsbestuur mogen zich geen wagens meer op de onverharde wegen, in het bos of op het gras begeven: hierop zal streng toegezien worden. Gelieve jullie hieraan te houden! Bijkomend moeten alle auto’s verplicht een parkeerkaart hebben, duidelijk geplaatst achter de voorruit, met naam van de groep en telefoonnummer (gsm). 

Er zullen zoveel mogelijk kruiwagens of stootkarren ter beschikking gesteld worden.

Alle auto’s moeten van het terrein voor 10:00 zaterdagmorgen.

Er kan geparkeerd worden op de nieuwe parking of het schoolterrein van de aanpalende school, die te bereiken is door bij het buitenrijden links de weg tot het einde volgen. Een parkeerplaats wordt aangewezen. door de organisatie. De parking op het schoolterrein is vanaf 22.00u niet meer toegankelijk, daar de schoolpoort om 22.00 uur gesloten wordt – het schoolterrein is wel nog bereikbaar van op het Elzenhof zelf. Indien de auto ’s avonds of voor het einde van het kampement nog nodig is, gelieve buiten de school te parkeren.
Auto’s kunnen weer het terrein op vanaf zondag 18:00 uur, voor diegenen die zondag al terug vertrekken.

Eerste hulp

Aan de voorkant van het gebouw is er een eerste hulp-tent, toegankelijk zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. ; buiten deze uren is meestal ook een verpleegkundige aanwezig

Vuilnis

Elke groep krijgt bij aanvang een gewone vuilniszak. Alle restafval gaat in de grijze vuilniszak. De volle vuilniszakken dienen ten laatste bij het verlaten van het terrein in de container achter het gebouw gegooid te worden. Nieuwe zakken zijn te verkrijgen aan het secretariaat. Glas wordt in geen van beide zakken gedeponeerd, dit dient apart aan de biertent te worden afgegeven.

Stro en Hout

Elke groep kan stro en hout afhalen voor eigen gebruik aan de ingang van het terrein. Bij vertrek dient overblijvend hout teruggebracht te worden; het stro (alleen voor te slapen) dient eveneens samen geharkt te worden en in de big bags aan de ingang van het terrein gebracht worden . Helaas zien we elk jaar, dat een aantal groepen zich hier niet aan houden. We zullen hierop nauwkeurig toezien, en groepen die hun kampeerplaats niet netjes opgeruimd achterlaten, kunnen bij een volgend evenement helaas uitgesloten worden.

Sanitair

Er is drinkbaar leidingwater voorzien; aan de zijkant van het gebouw; er worden twee bijkomende leidingen geplaatst: één voor het gebouw op de grote weide en één aan de vijver.
Er zijn toiletten voorhanden, aan de zijkant van het gebouw als in de kelder. In de kelder van het gebouw zijn er douches. Deze staan gratis ter uwer beschikking.

Biertent

Zaterdag en zondagmorgen is er voor alle deelnemers vanaf 7:30 u tot 10:00u ’s ochtends gratis koffie.
 Zaterdag en zondag moet betaald worden met zilverlingen en Brabantse mijten. Deze kunnen verkregen worden aan de kassatent tegenover de biertent.

Honden
Honden dienen altijd aan de leiband gezet of gehouden te worden

Wedstrijd

 Het tornooi is een wedstrijd onder de re-enactors. Op geen enkele wijze mag de veiligheid van de deelnemers in gevaar gebracht worden. Reenactors die de veiligheid van andere deelnemers in gevaar brengen worden van het Tornooi uitgesloten. Voor diegenen die de aanwijzingen van de door de organisatie aangeduide personen niet of onvoldoende opvolgen, dreigt de volledige uitsluiting van het kampement.

Respect.

Het is de bedoeling dat alle deelnemers van alle leeftijdsgroepen van het kampleven kunnen genieten. Wederzijds respect voor de andere deelnemers staat daarom op de eerste plaats. Bij mogelijke conflicten verkiest de organisator de open dialoog boven repressief optreden. Bij blijvende onenigheid heeft de organisator het laatste woord.

 

REGLEMENT BOOGSCHUTTERS FIELDSHOOTING

Voorwaarden
Men dient 12 jaar oud te zijn en een geoefend boogschutter te zijn; indien men minderjarig is heeft men de toestemming van de ouders en neemt men deel onder supervisie van de verantwoordelijke van de groep. 
Kledij en materiaal 
Middeleeuwse kledij is verplicht van de periode die men uitbeeldt.

Boog en pijlen:
Men beschikt over een houten longbow of paardenboog en houten pijlen, minimum 12 pijlen, die duidelijke kleuren hebben die de eigenaar herkent. De doelen zijn geplaatst en uitgeprobeerd om pijlenverlies te vermijden. Het maximum aantal pond is 60! Dit materiaal zal gecontroleerd worden op zaterdag voormiddag! Wij laten ook kruisbogen toe van maximum 60 pond. Wij laten geen synthetische - of katrolbogen toe! Geen jachtpunten op de pijlen aub.

Het tornooi zelf
Men schiet op 20 doelen waarvan er 15 op ongekende verschillende afstanden staan, 1 op 25 m en 1 op 50 m. Er zullen ook 3 ‘fun’ doelen voorzien worden. Het is dus aan de boogschutter om zelf de afstanden in te schatten (zonder effectief te meten). Het is ook aan de boogschutters en de andere leden van de groep, om mee in het oog te houden waar de pijlen landen, dit om de pijlen snel te vinden en zoveel mogelijk verliezen te vermijden. Deelnemers die een groep willen vormen komen dit onderling overeen en melden dit aan het begin van de wedstrijd, anderen zullen door de organisatie in groepen verdeelt worden (per 4 of 5); elke groep krijgt het nummer van hun eerste doel toegewezen; men schiet de doelen in volgorde tot 20 en dan begint men van 1 terug opnieuw tot men alle doelen gehad heeft. Bvb men begint aan doel 5, dan 6, 7, 8, etc tot 20 en dan van 1 tot 4. Iedereen schiet zijn 3 pijlen en dan pas gaat men ze zoeken.
15 fieldshooting doelen (dieren)
Men schiet met zijn voet tegen het houten plaatje met de nummering van het doel.
Per doel kan men een maximum van drie pijlen schieten. Raakt men het doel (dier) op een plaats waar het levensbedreigend verwond is (aangegeven op het dier) dan heeft men 10 punten, 7 punten in de tweede cirkel en 5 punten voor de rest van het dier. Men schiet 3 pijlen op elk doel. 
Het verdiende aantal punten kan maximum 30 per doel zijn en een ‘perfecte’ ronde zal dan 450 punten opbrengen. De punten per doel worden op het puntenpaspoort van de boogschutter geschreven.
 

2 Olympische doelen
Er zijn twee doelen, een op 25 m en een op 50 m. Hierbij kan men punten verdienen volgens de gekleurde zones waarin de pijlen landen. Goud = 10 en 9; rood = 8 en 7; blauw = 6 en 5; zwart = 4 en 3, wit = 2 en 1. Breekt men de zwarte lijn tussenin, dan krijgt men de hogere score toegekend. 
Het maximum aantal punten dat met deze twee doelen kan verdiend worden is dus 30 per doel. Men vult de twee totalen in op het puntenpaspoort (met de verschillende scores per pijl tussen de haakjes).

Fun doelen
Er zullen drie fun doelen voorzien worden, waarop men telkens 3 pijlen schiet. Er zal een bel zijn om op te schieten; weerklinkt deze bel dan krijgt men 10 punten. Ook kan men ridders omver schieten, en is er een bewegend doel. Telkens kan men dus een max van 30 punten vergaren, met een max van 90 voor de drie fun doelen. De pijlen (blunts) waarmee men op de ‘fun’ doelen mag schieten zullen door de club geleverd worden, er zal een mand met pijlen bij elk doel staan, gelieve deze pijlen te gebruiken en ook te zorgen dat er geen verloren gaan!
Men vult de punten in op het puntenpaspoort.

Het parcours
Per doel krijgt men in groep 15 minuten om op het doel te schieten! Een horloge of gsm zal hiervoor moeten gebruikt worden.
Men schiet elk zijn pijlen en pas daarna gaat iedereen zijn pijlen zoeken. ‘Verloren' pijlen worden vaak gevonden door andere groepen; deze worden aan de verantwoordelijke van de boogschutters gegeven die ze rond draagt en/of aan het secretariaat gegeven.

De punten telling
Er zijn aparte formulieren voor beide dagen. Het formulier voor zaterdag moet door de leden van de groepjes ingevuld worden, en het totaal voor de dag maakt men op, de deelnemers zetten hun handtekening bij het totaal. Deze papieren worden per groep aan de verantwoordelijke gegeven. 
De tussenstand zal op de papieren van zondag genoteerd worden zodat met op het einde van de zondag het algehele totaal kan maken. Ook dit moet gehandtekend worden! Dit gaat weer per groepje naar de verantwoordelijke van de boogschutters Zij zal dan de lijst met de uitslagen maken tegen de prijsuitreiking.

Juryleden
Er zal geen jurylid zijn per doel, een briefing voor alle deelnemers zal voor het begin van de wedstrijd plaatsvinden. IEDEREEN is verantwoordelijk voor de veiligheid en per groepje zegt men wanneer het veilig is om te schieten en wanneer er pijlen kunnen gezocht worden (‘collect’). De richtlijnen in dit document worden ten allen tijden opgevolgd (anders dreigt er diskwalificatie). De tijdsspanne per doel wordt in’t oog gehouden door iedereen in de groep. Een horloge of gsm kan hiervoor gebruikt worden (te voorzien door iemand in de groep). Een balpen om het puntenpaspoort in te vullen zal door De Orde Van de Hagelanders voorzien worden. Per groepje word er dus een ‘leider’ gekozen die de verantwoordelijkheid van het invullen van de punten op zicht neemt, en die het contact met de verantwoordelijke van de boogschutters, aan't begin en op't einde van de dag waarneemt. Gelieve duidelijke cijfers te schrijven aub. 
De veranwoordelijke zal tijdens het tornooi aanwezig zijn om eventuele problemen op te lossen indien nodig. Er is een ‘tent met tafel’ in het bos voorzien. Daar kan je de verantwoordelijke vinden! 
 

Punten
Dus het maximum is dan 600 van een dag, en een maximum van 1200 punten van de beide dagen. In het geval van een gelijkspel (twee winnaars), wordt er opnieuw een schietwedstrijd op doel georganiseerd, en krijgt men 5 pijlen en diegene die het meeste pijlen raak schiet wint. 
De club is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van materiaal.
De organisatie is gemachtigd om eventuele veranderingen aan het tornooi door te voeren indien nodig.
 

Slag bij Aarschot 15de eeuw  i.s.m Stad Aarschot

11 & 12 augustus 2018

Beste vrienden,

 

Wegens de droogte is er dit weekeinde een vuur en rookverbod op het terrein.

Geen open of koken op vuur , ook niet roken op het terrein .

Wij zullen zorgen voor een kookplaats met gas op de stenen .

Ook wordt er een rookhoekje voorzien .

Hou rekening met de omstandigheden en pas je menu aan .

Indien jullie een gasvuur hebben mag je het meebrengen om op de voorzien kookplaats te gebruiken .

Indien vragen 0495 53 02 21 Ivonne .

Bedankt voor jullie begrip

 

Groetjes tot spoedig

 

Ivonne

 

Beste Reenactors,

Tijdens het weekend van 11 & 12 augustus 2018 organiseren wij een middeleeuwse slag bij Aarschot. Het zou ons plezieren u ook in 2018 te mogen ontvangen.

Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen indien u erbij kan zijn. Wij rekenen op uw talrijke opkomst. De slag zal doorgaan op het domein Elzenhof, Nieuwland 3 te Aarschot, volgens enkele deelnemers een “idyllisch terrein”. We vragen we om in authentieke kledij aanwezig te zijn. Handelaars zijn meer dan welkom om hun middeleeuwse koopwaar aan de man te brengen.
Op het programma staan boogschieten (met wedstrijd), de middeleeuwse veldslag bij Aarschot en kiddybattle.

We hopen jullie te ontmoeten op onze veldslag in Aarschot. Graag hadden wij zo vlug mogelijk een antwoord van u ontvangen om alles in goede banen te kunnen leiden. (Uiterste inschrijvingsdatum is 1/04/2018) De Orde van de Hagelanders als organiserende partij behoudt zich het recht voor elke inschrijving aan haar uiteindelijke goedkeuring te onderwerpen.

De wegbeschrijving: Nieuwland 3, 3200 Aarschot. U kan het vinden op de internetsite van de Orde van de Hagelanders vzw www.hagelanders.be of via de gebruikelijke routeplanner-sites (bv. www.maporama.com)

Voor meer info kan je ons steeds contacteren op het nr. 0032 (0)16 56 16 07 of GSM 00 32 (0)495 53 02 21
e-mail: ivonne.janssens@skynet.be


 

Inschrijvingsformulier

  Ja, wij bevestigen onze deelname aan de veldslag bij Aarschot voor de volgende dagen:

  (gelieve aan te duiden) 

11 Augustus 

 12 Augustus 

 

Groepsnaam/ Naam van de Handelaar ……………………………………………………….

 Contactadres/ Contactpersoon/ Tel. / E-mail/ Website: ………………………………………………………

………………………………………………………

 

Namen en adres van alle deelnemers …………………..

waarvan zwaardvechters………………….

boogschutters……………………

waterdragers……………………………

Aantal authentieke tenten: ……………..
Hoeveel m2 heeft u nodig? ……………………………

Aantal balen stro: ……………alleen om te slapen

 

Bemerkingen & wensen van uwentwege

……………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………. ……………………………………………..

Copy van verzekering sturen naar : Orde van de Hagelanders P/A Janssens Ivonne, Nieuwland 3, B 3200 Aarschot

Ik/ wij hebben bijgevoegd reglement gelezen en engageer me / engageren ons tot het respecteren ervan. Ik/ wij bevestig(en) dat alle actieve deelnemers over een geldige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering beschikken.

Datum Naam en handtekening van de verantwoordelijke

 

  Ontheffing van de individuele verantwoordelijkheid (zo nodig te kopiëren)

Ik, ondergetekende………………………………………wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige kind ………………………………………onthef de eigenaars van het terrein en de organisatoren van alle verantwoordelijkheid bij een ongeval dat zich zou voordoen door toedoen van de minderjarige tijdens de Veldslag bij Aarschot georganiseerd op het Domein “Elzenhof” tussen 11 en 14 augustus. Ik verklaar bovendien alle verantwoordelijkheid en schadeloosstelling op te nemen ten overstaan van personen of goederen voortvloeiend uit de deelname van de minderjarige en het gebruik van zijn uitrusting door hemzelf of door derden.


 

Inlichtingenblad

Aankomst

Spoiler: Highlight to view

Al vanaf 10 augustus om 9.00 uur kan u uw tenten opzetten in het park van het “Domein Elzenhof”, Nieuwlandlaan 3, 3200 Aarschot. Voor de reenactors is er een gesloten parking op het terrein van de aanpalende school voorzien. Ook mobilhomes kunnen daar voor de duur van de manifestatie geïnstalleerd worden.

Stro (alleen om op te slapen), water en brandhout zijn voldoende beschikbaar. In het kasteel kunnen de reenactors beschikken over warme douches en wc’s. Diegenen die dit wensen, kunnen ‘s morgens gratis koffie, thee en chocomelk krijgen.
U kan blijven tot maandag morgen. Alle tenten dienen afgebroken te zijn voor maandagmiddag 12:00 uur.

De kampeerplaatsen dienen netjes achtergelaten te worden.

Programma

Spoiler: Highlight to view

Vrijdag, 10 augustus
Opbouw van het kamp. Ontvangst van de deelnemers vanaf 11 uur. Aanmelding aan de biertent, waar de plaatsen toegewezen worden.

Zaterdag, 11augustus
11:00 - 12:00 : Training boogschieten
14:00 - 14:30 : demonstratie kannonen
15:00 : veldslag
17:00 : kiddy battle
20:00 : boogschutters wedstrijd

Zondag, 12 augustus
11:00 - 12:00 : training boogschieten
14:00 - 14:30 : demonstratie kannonen
15:00 : veldslag
17:00 : kiddy battle

 

Maandag 13 augustus
Afbraak van het kamp. De laatste deelnemers verlaten het terrein om 12 uur. De kampeerplaatsen dienen netjes achtergelaten te worden.

Reglement Veldslag

Spoiler: Highlight to view

Historische informatie in verband met de veldslag krijgt u bij aankomst.

1. Dit reglement geldt voor alle deelnemers aan het kampement en de Veldslag bij Aarschot op het domein “Elzenhof” in Aarschot van 10 tot 13 augustus 2018.

2. De slag bij Aarschot beoogt een realistische weergave van een middeleeuwse veldslag te zijn. Op geen enkele wijze mag de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers in gevaar gebracht worden. Reenactors die de veiligheid van andere deelnemers in gevaar brengen worden van de Veldslag uitgesloten. Voor diegenen die de aanwijzingen van de door de organisatie aangeduide personen niet of onvoldoende opvolgen, dreigt de volledige uitsluiting van het kampement.

3. Deelnemers die beschikken over zware wapens en uitrusting houden bij het gevecht rekening met de geringere bescherming van andere deelnemers, met name de kanonniers, (kruis)boogschutters en waterdragers. Deze en enig andere onbeschermde personen mogen onder geen beding aangevallen worden. Zij zullen een rode armband dragen die hen als zodanig zal kenbaar maken. Om eventueel lichter beschermde en bewapende deelnemers op de Veldslag te ontzien, zullen ook dezen een armband (oranje) dragen en slechts in gevecht mogen treden met tegenstanders met een oranje armband.

4. Alle wapens worden voor het begin van het gevecht op hun deugdelijkheid voor de Veldslag nagekeken.

Dit houdt in voor slag- en steekwapens: dat die geen scherpe, spitse of anderssoortige gevaarlijke elementen mogen bezitten. Alle gevechtswapens moeten afgestompt of afgerond zijn. Scherpe dolken, scherp eetbestek of andere messen zijn niet op het slagveld toegelaten.

- voor handbogen: dat enkel de pijlen van de organisator mogen worden gebruikt. Gedurende de Slag stelt de organisator zogeheten “blunts" ter beschikking. Het is enkel toegelaten om in een boogvormige, ballistische baan te schieten. Rechte, directe schoten zijn enkel na uitdrukkelijk akkoord van de kapitein van elke boogschutterscompagnie toegelaten en dit enkel op personen in een volledige wapenuitrusting met gesloten vizier. Bogen tot 50 pond zijn toegelaten.

- voor kruisbogen: zelfde regeling als bij handbogen, maar zij moeten hun eigen “blunts” gebruiken en deze voor gebruik eerst door de organisator laten keuren.

- buiten de Veldslag is het boogschieten enkel onder het toezicht van de organisator toegestaan aangezien het terrein vrij toegankelijk blijft voor het publiek. Bij de wedstrijd boogschieten worden enkel houten pijlen toegelaten.

5. Voor kanonnen en gelijksoortige wapens geldt:
- elke kanonnier zorgt tijdens de veldslag voor voldoende afstand tussen zijn wapen en het publiek /de reenactors
- elke kanonnier/ artillerist gebruikt enkel officieel gekeurde kanonnen/ schiettuigen en zorgt voor de veilige bewaring van zijn munitie. Naast elke munitiekist moet er een brandblusser voorzien zijn. (zo nodig bij de organisatoren te rade gaan)
6. Bescherming: alle actieve deelnemers aan de Veldslag moeten tenminste over volgende bescherming beschikken:

- voor de boogschutters / waterdragers / kanonniers/ ballista-man: een helm
- voor de zwaardvechters en piekeniers 1) een helm of maliënkap 2) een maliënkolder of een. gambeson of een “full plate” 3) handschoenen

7. Het is de bedoeling dat alle deelnemers van alle leeftijdsgroepen van het kampleven kunnen genieten. Wederzijds respect voor de andere deelnemers staat daarom op de eerste plaats. Bij mogelijke conflicten verkiest de Organisator de open dialoog boven repressief optreden. Bij blijvende onenigheid heeft de Organisator het laatste woord.

Kampement richtlijnen

Spoiler: Highlight to view

Hieronder vindt je inlichtingen om alles in goede banen te leiden. Bij problemen of onbeantwoorde vragen, kan men steeds terecht op het secretariaat, aan de bar van de biertent ,, of aan de keukentent van ‘De Hagelanders’, waar iemand van de organisatie vragen beantwoordt of problemen oplost.
.
Er wordt verwacht dat er respect voor het domein en de andere groepen getoond wordt. Te allen tijde dienen de richtlijnen van de organisatie opgevolgd te worden; deze heeft het laatste woord bij betwistingen. De organisatie kan ook in geval van nood bereikt worden op Tel. 0495 530221

Aankomst en Vertrek

Vanaf vrijdag 10 augustus kunnen de tenten al opgezet worden. Aanmelding aan secretariaat, waar de plaatsen toegewezen worden.

Alle tenten dienen afgebroken te zijn voor maandag middag 12 uur.
De kampeerplaatsen dienen netjes achtergelaten te worden.

Kampvuur

Het kampvuur dient in een vuurbak te gebeuren. Kampvuren worden nooit zonder toerzicht gelaten

Parking

auto's mogen zich enkel op het terrein, d.w.z. ENKEL DE VERHARDE WEGEN, bevinden voor het uitladen en inladen, en dit beperkt in de tijd (maximum 1 of 2 uur). Indien auto's langer moeten blijven staan, moet hiervoor toestemming aan het secretariaat gevraagd worden. Zoals opgelegd door het stadsbestuur mogen zich geen wagens meer op de onverharde wegen, in het bos of op het gras begeven: hierop zal streng toegezien worden. Gelieve jullie hieraan te houden! Bijkomend moeten alle auto’s verplicht een parkeerkaart hebben, duidelijk geplaatst achter de voorruit, met naam van de groep en telefoonnummer (gsm). Deze kan van onze website afgedrukt worden.

 

Voor de kampeerder op de verdere helft van het groot weiland, wordt aangeraden dat men uit- en inlaadt via de parking van het schoolterrein; dit is dichter dan via het gebouw. Er zullen zoveel mogelijk kruiwagens of stootkarren ter beschikking gesteld worden.

Alle auto’s moeten van het terrein verwijderd worden voor 10:00 zaterdagmorgen.

Er kan geparkeerd worden op de nieuwe parking of het schoolterrein van de aanpalende school(bij het verlaten van het park, links afslaan en de weg tot het einde volgen). Een parkeerplaats wordt aangewezen . door de organisatie. De parking op het schoolterrein is vanaf 22:00 uur niet meer toegankelijk, daar de schoolpoort om 22:00 uur gesloten wordt – het schoolterrein is wel nog bereikbaar van op het Elzenhof zelf. Indien je, je auto ’s avonds of voor het einde van het kampement nog nodig hebt, gelieve deze dan buiten de schoolpoort te parkeren.

Auto’s kunnen weer het terrein op vanaf zondag 18:00 uur, voor diegenen die zondag al terug vertrekken.

Eerste hulp

Aan de voorkant van het gebouw is er een eerste hulp-tent, toegankelijk zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. ; buiten deze uren is meestal ook een verpleegkundige aanwezig

Vuilnis

Elke groep krijgt bij aanvang een PMD en gewone vuilniszak. In de PMD vuilniszak horen blik, pmd en
drankkartons. Ander restafval wordt in de grijze vuilniszak gedeponeerd. De volle vuilniszakken dienen ten laatste bij het verlaten van het terrein in de container achter het gebouw gegooid te worden. Glas wordt in geen van beide zakken gedeponeerd, dit dient apart aan de biertent te worden afgegeven. Opmerking: op het terrein worden ook speciale vuilniszakken geplaatst – deze zijn echter bedoeld voor het publiek.
biertent afgegeven. Nieuwe zakken zijn verkrijgbaar op het secretariaat. Opmerking: op het terrein worden ook speciale vuilniszakken geplaatst – deze zijn echter bedoeld voor het publiek.

Stro en Hout

Elke groep kan stro en hout afhalen voor eigen gebruik aan de ingang van het terrein. Bij vertrek dient overblijvend hout teruggebracht te worden; het stro dient eveneens samengeharkt te worden en naar de big bags gebracht te worden.

Sanitair

Er is drinkbaar leidingwater beschikbaar aan de zijkant van het gebouw. Er worden bijkomende leidingen rond het terrein geplaatst met drinkbaar water.
Er zijn toiletten voorhanden, zowel aan de zijkant van het kasteel als in de kelder. In de kelder van het gebouw zijn er douches voorhanden.

Honden

Honden dienen aan de leiband gezet en gehouden te worden.

Biertent

Zaterdag , en zondag, is er voor alle deelnemers vanaf 7:30 u tot 10:00u ’s ochtends gratis koffie, thee en chocomelk te verkrijgen. Er kunnen ook broodjes besteld worden voor zaterdagmorgen en zondagmorgen. Aan de bar krijgt u een lijstje waar de bestelling kan aangekruist worden. Dit kan tot 17:00 uur de avond voordien; de bestelling is dan voor de dag erna. Gelieve bij bestelling te betalen. De broodjes worden de volgende dag rond 8:00 uur geleverd door de bakker, en kunnen dan aan de biertent afgehaald worden.

In de biertent kan drank besteld worden;  zaterdag en zondag moet betaald worden met zilverlingen en Brabantse mijten. Deze kunnen verkregen worden aan de kassatent tegenover de biertent.

Zaterdag:

Captains’ meeting om 10:00 aan de rechter zijkant van het gebouw (gezien vanaf het slagveld). Dit is een nieuwe locatie! Alle captains dienen aanwezig te zijn, aangezien de details van de veldslag besproken worden.

Boogschutters die wensen deel te nemen aan de veldslag dienen zich om 11:00 aan te melden aan het slagveld, teneinde te kunnen oefenen voor de veldslag in de namiddag. Oefent men niet mee, dan kan men ook niet deelnemen aan de veldslag.

Zondag:

Captains’ meeting om 10:00 aan de zijkant van het gebouw – alle captains dienen aanwezig te zijn, aangezien de details van de veldslag besproken worden.

Boogschutters die wensen deel te nemen aan de veldslag dienen zich om 11:00 aan te melden aan het slagveld, teneinde te kunnen oefenen voor de veldslag in de namiddag. Oefent men niet mee, dan kan men ook niet deelnemen aan de veldslag.