Over Ons

De Orde van de Hagelanders vzw.is een groep mensen uit verschillende leeftijdscategorieën met de meest uiteenlopende achtergronden. Zij delen allen één gemeenschappelijke interesse: de Middeleeuwen.

Het streven van de groep is in eerste instantie gericht op zelfvermaak en zelfontplooiing naar Middeleeuwse normen. Zo houden enkele van onze leden zich bezig met opzoekingswerk naar de geheimen van de Middeleeuwse keuken. Anderen dan weer dompelen zich onder in militaire tactiek en wapenbedrijf. Een kennis van de heraldiek en periodieke mode wordt eveneens onder de loep genomen om kleding realistisch te reconstrueren. Ook de bewerking van en het werken met hout, leder en metaal krijgen onze aandacht. Geen enkel aspect trachten we over het hoofd te zien…

In tweede instantie pogen wij deze gebundelde kennis uit te stralen naar een algemeen publiek om zo op historisch correcte en didactische wijze de geschiedenis terug tot leven te brengen. De Orde van de Hagelanders wil daarbij functioneren als een levend museum, een venster op een fascinerende periode uit de geschiedenis. In dat historisch kader vormen de Hagelanders een genootschap van ‘condottieres’ oftewel ‘vrije kameraden’. In Middeleeuwse context zijn dat professionele soldaten, avonturiers en meer bepaald huurlingen die zonder politieke motivatie vechten voor éénieder die bereid was te betalen voor geleverde diensten.

Het martiale is dan ook de spil waarrond onze vereniging draait. Op die manier kunnen wij ons aanpassen aan diverse tijdvakken gaande van 1100 tot 1500, wetende bijvoorbeeld dat de Normandisch-Engelse heersers in de twaalfde eeuw al volop Vlaamse en Brabantse huurlingen in dienst hadden. Thans situeren onze hedendaagse wapenfeiten zich voornamelijk in het 15de eeuwse Bourgondië. In deze late Middeleeuwen zijn wij als huurlingen, (oorspronkelijk mensen uit de burgerij en gilden) ondermeer gespecialiseerde boogschutters, kruisboogschutters, piekeniers en hellebaardiers.

Ordonnantiebenden zoals de Hagelanders verwierven in de 15de eeuw een groeiend belang in de oorlog, waarbij zij het zo verheven ridderschap beroven van haar monopolie op het militaire gebeuren.

Groepsfoto