Diensten

U kan beroep doen op de Orde van de Hagelanders vzw voor de opvulling van uw historisch evenement, zijnde;

 • Historische stoeten (geen carnaval!)
 • Middeleeuws spektakel (grondgevechten)
 • Middeleeuwse longbow
 • Veldslagen
 • Middeleeuwse ambachten
 • Educatie

Educatie

In overleg met verschillende onderwijsinstellingen brengt de Orde van de Hagelanders vzw sinds 2000 educatieve lessen. Deze lessen zijn samengesteld op het niveau van lager onderwijs en duren gemiddeld twee uur. Ze kunnen aangepast worden (ook in tijdsduur) naar eigen verlangen. Het is onze bedoeling met deze themalessen de interesse voor geschiedenis aan te wakkeren bij jongeren.

Verder willen wij met onze aanpak de soms wat saaie leerstof aangenaam en verteerbaar maken. De voorstellingen die wij verzorgen zijn gericht op interactie met de leerlingen. Er wordt steeds de nodige tijd voorzien zodat kinderen het didactisch materiaal kunnen aanraken en/of passen. Wij bezorgen hen een onvergetelijke dag.

De voorstellingen bevatten ondermeer:

 • Een voorstelling van middeleeuws wapentuig en wapenrustingen
 • Een toelichting over burchten en kastelen
 • Een toelichting over kledij, eetgewoontes e.a.
 • Een bespreking over de stap ‘van schildknaap tot ridder’
 • Een bespreking over ‘godsoordeel, vierschaar en hekserij’
 • Een bespreking over inquisitie en middeleeuwse tortuur
 • Een bespreking over hedendaagse spreekwoorden met middeleeuwse tint

Daarnaast ook mogelijk …

 • Een ridderlijk gevecht
 • Voor de allerjongsten het helpen bij knutselwerkjes rond middeleeuws thema

Wij passen de leerstof steeds aan naargelang het te behandelen tijdperk (1100 – 1600) en thema van de les.